Fanstastycznie Mamvastycznie

Strona w budowie

Ochrona prywatności

1. Postanowienia ogólne

Spółka Storck Sp. z o.o. (zwana dalej spółką Storck) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsze postanowienia nie dotyczą gromadzenia i wykorzystywania danych znajdujących się na stronach, do których zamieszczono łącza, ponieważ spółka Storck nie ma żadnego wpływu na ich ustawienia i zawartość.

2. Rodzaj, zakres i cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych

2.1 Dane
Spółka Storck gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące dane osobowe odpowiadające czynnościom realizowanym przez Państwa na naszej stronie internetowej: adres użytkownika (stanowisko, imię i nazwisko oraz adres), adres email, numer telefonu, adres IP, a ponadto rodzaj i zakres treści, do których uzyskują Państwo dostęp, oraz dzień i godzinę uzyskania dostępu.

2.2 Korzystanie ze strony internetowej
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane dotyczące tymczasowego połączenia (adres IP, pliki cookie, poprzednio odwiedzony adres URL, godzina i data odwiedzin oraz odwiedzane pliki) są rejestrowane. W przypadku wyraźnego braku Państwa zgody jedynie zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej bądź do celów związanych z umową, takich jak organizacja konkursów. Państwa dane mogą również być przetwarzane i wykorzystywane w postaci pseudonimizowanej do celów, o których mowa jest w ust. 2.3.

2.3 Wykorzystanie danych do celów marketingowych i optymalizacji zawartości strony internetowej
Na stronie internetowej spółki Storck dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane z wykorzystaniem technologii dostawcy usług pozwalających na śledzenie trendów poruszania się po sieci do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze) mogą być wykorzystywane do identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej. Na podstawie tych plików tworzone są profile użytkowników i oznaczane pseudonimami. W przypadku braku Państwa odrębnej zgody pliki te nie są wykorzystywane do identyfikowania Państwa osobiście i nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Adresy IP są jedynie przetwarzane i wykorzystywane w ramach tej procedury w postaci anonimowej. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wybranie opcji rezygnacji z obsługi plików cookie (zob. ust. 3).

Ponadto spółka Storck wykorzystuje Państwa dane nawigacyjne lub dane pobrane podczas korzystania z naszej strony wyłącznie do celów marketingowych, doradczych i badawczych, jak również dostosowania treści strony do potrzeb użytkowników, o ile udzielą Państwo z wyprzedzeniem odrębnej stosownej zgody na podejmowanie takich czynności. Jeżeli spółka Storck zwraca się do Państwa o wyrażenie określonej zgody, są Państwo o tym informowani oddzielnie poprzez wyświetlenie odnośnego tekstu zgody i pola do kliknięcia lub pola oznaczonego gwiazdką. Mogą Państwo cofnąć zgodę udzieloną spółce Storck w każdej chwili z zachowaniem formy pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody lub cofają udzieloną wcześniej zgodę, nie dochodzi do wykorzystania danych na podstawie zapisów niniejszego ustępu. Usługi świadczone przez spółkę Storck są oczywiście realizowane niezależnie od tego, czy udzielili Państwo stosownej zgody czy też wycofali taką zgodę.

2.4 Korzystanie z pozostałych danych
Państwa dane wykraczające poza opisany wyżej zakres nie są zapisywane, przetwarzane ani wykorzystywane. W szczególności nie jest tworzony profil osobowy użytkownika w oparciu o Państwa dane osobowe ani pozostałe dane identyfikacyjne.


3. Prawo do uzyskania informacji, prawo do zgłaszania sprzeciwu oraz prawo do wycofania udzielonych zgód

Na Państwa wniosek będziemy powiadamiać Państwa pisemnie bądź na żądanie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zapisywanych danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem:

Storck Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa

Email: info@pl.storck.com

To samo dotyczy wniosków o zaprzestanie przechowywania Państwa danych. Należy pamiętać, że mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie ze skutkiem natychmiastowym. W celu zapobieżenia tworzeniu pseudonimizowanego profilu użytkownika (zob. ust. 2.3) poprzez wybranie opcji rezygnacji z obsługi plików cookie należy kliknąć tutaj.