Mamba - Kontakt
Fanstastycznie Mamvastycznie

E-mail do Mamba

 
Pola oznaczone * są wymagane

Stosownie do treści obowiązujących przepisów w przedmiocie ochrony danych osobowych prosimy Panią/Pana o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Storck Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych. Jeśli chce Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Storck Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zaznaczenie poniższej opcji. Podanie danych jest dobrowolne.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 26, tel. +48223366366, e‑mail: info@pl.storck.com

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie Pani/Pana zgody, w celu odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane producentowi towarów tj. spółce August Storck KG z siedzibą w Berlinie w celach informacyjnych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom trzecim.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość lub załatwienia przez Storck Sp. z o.o. zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy oraz przez okres 12 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi lub załatwieniu sprawy.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma Pani/Pan także prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednocześnie Storck Sp. z o.o. informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie ma Pani/Pan obowiązku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, jednakże jeśli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, Storck Sp. z o.o. nie będzie mógł udzielić Pani/Panu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Storck Sp. z o.o. nie będzie bowiem uprawniony do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

COFNIĘCIE ZGODY

Jeśli chce Pani/Pan cofnąć udzieloną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie przez Storck Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego, prosimy o przesłanie maila na adres: info@pl.storck.com.